Contact

प्‍यारियो,थले दितुरे फार्मा पुर लिखि करी तुसे असू जो अक संदेसा भेजी सकदे हिन।तुसू जो अपणा ना पता या email पते दीणे दी जरूरत नी हा,जहणे तिकर कि तुसे कोई प्रश्‍न पूछदे अते जबाब पणे दी आशा रखदे हिन।